The Gospel of a Finisher

This was the homily that I delivered at MCC Quezon City for their 2nd Annual Simbang Gabi (Night Worship) last December 16, 2011.  It’s in Filipino, my apologies for our international readers.

Gospel reading: John 5:33-36 KJV

“Ye sent unto John and he bare witness unto the truth, but I receive not the testimony from man, but these things I say, that ye might be saved.  He was a burning and shining light and ye were willing for a season to rejoice in his light.  But I have a greater witness than that of John, for the works of my Father hath given me to finish, the same works that I do bear witness of me that the Father hath sent me”

Sa mundong ating ginagalawan marami ang nagsisimula pero walang natatapos.  Marami ang gumagawa pero sa huli iilan lang ang natatapos. “Anyone can begin a marathon but only champions finish them” (Dr, Mike Murdock, 31 Keys to a New Beginning). “Everyone experiences adversary but only those who stay strong to the finish are rewarded.  Sa ating mabuting balita ngayong gabi itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pagtatapos ng mga bagay na ating ginagawa.  Itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng salitang FINISH, NAGANAP NA, TAPOS NA.

Bakit nga ba may mga tao na hindi matapos-tapos sa kanilang mga LIFE ASSIGNMENT?  Bawat isa sa atin na nagmamahal sa Dios at sa ating Panginoong Jesus ay may dapat tapusin.  Ang tanong ano kaya iyon?  Ano ang assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoon?

Maging si Jesus ay hindi nakaligtas sa kaniyang Assignment: “Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan,  NATAPOS KO NA ang ipinagagawa mo sa akin” (Juan 17:4 MBB) Maging si San Pablo ay hindi rin nakaligtas sa kaniyang Assignment: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito.  Ako’y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana,  Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, NATAPOS KO NA ANG DAPAT KONG TAKBUHIN, at nanatili akong tapat sa pananampalataya.” (II Timoteo 4:6-7 MBB)

Kung si Cristo at San Pablo ay hindi nakaligtas sa kanilang mga assignment sa buhay ikaw pa kaya? Ano ka bale? Ano ka hilo?  Inuulit ko, bawat isa sa atin ay may nakalaang ASSIGNMENT.  Ang assignment ni Cristo ay ang mapako sa Krus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan kaya ang huling sigaw niya sa Krus ay NAGANAP NA, IT IS FINISHED (Juan 19:30).  Ang assignment ni San Pablo ay ang mangaral ng tungkol sa mabuting balita (Gawa 20:24).

Paano nila natapos ang kanilang mga assignment?  Bakit hindi sila nabigo sa kanilang mga assignment?  Bakit nakapasa sila with flying colors?  Gusto niyo bang malaman para matapos din ang inyong mga assignment sa buhay?

1. KNOW YOUR ASSIGNMENT

Alamin mo ang iyong assignment mula sa Dios.  “Sinabi sa kanila ni Jesus, ‘Ang pagkain ko’y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin” (Juan 4:34 MBB).  Sa simula pa lang ng ministry ng ating Panginoong Jesus alam niya ang kaniyang assignment mula sa Dios.  Kaya sa buong 3 taon malinaw sa kaniya ang direction na dapat niyang puntahan.  Kapag alam natin ang ating mga assignment mula sa Dios may direction ang ating mga buhay.  Alam natin kung saan tayo pupunta.  Lahat ng ating iisipin at gagawin ay laging patungkol sa ating mga assignment sa buhay.  Kung pagpapastor ba, maging leader ba ng isang support group, maging deacons, be, maging doctor, maging nurse, maging teacher ba, kailangan alam mo at maliwanag sayo ang iyong assignment mula sa Dios.

2. PURSUE YOUR ASSIGNMENT

Pagsumikapan mo ang iyong assignment. “You will never possess what you are unwilling to pursue” (Dr. Mike Murdock, 31 Keys to A New Beginning) Hindi mo makukuha kahit kailan ang isang bagay na hindi ka willing na pagsikapan.

3. FOCUS ON YOUR ASSIGNMENT

“Itanaw mo ang iyong mga mata sa unahan mo, ituon mo ang iyong paningin sa hinaharap” (Kawikaan 4:25 MBB) Ang taong nabubuhay sa nakaraan, kahit kailan ay hindi makakarating sa paroroonan.  Ang mga kabayo nilalagyan ng takip sa tabi ng mga mata para diretso lang ang tingin.  Para nakafocus sila sa iisang direction.  Nilalagyan sila ng tali para macontrol sila ng nakasakay kung saan pupunta kung kanan, diretso sa kanan, kung sa kaliwa diretso sa kaliwa.  Pero sa dami ng nakikita natin ngayon may tendency tayo na magpabago-bago ng isip tungkol sa ating mga assignment.  Kaya ang payo ng Biblia sa Hebreo 12:2 (NPV) “Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang gumagawa at nagpapasakdal sa ating pananampalataya”

Hindi tayo dapat tumingin sa tao, sa partner, sa asawa, sa mga kaibigan, sa mga kamaganak, sa pangit na ugali, sa problema, sa pangit na situation sa buhaym sa mga masasamang pangyayari, kundi kanino? Kay JESUS, kaya sabihin mo sa katabi mo, Kapatid FOCUS.

4. NEVER, NEVER NEVER GIVE UP ON YOUR ASSIGNMENT

“He failed in business at age 22, ran for public office but was defeated at 23, failed again at 24, had a nervous breakdown at 27, defeated again in a public bid for office at 29, 31, 34, 39, 46, 47, 49, but finally won the presidency of the United States of America at 51.  Who was this person? Abraham Lincoln” (David King, You can be Rich, p. 8 )

Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kanta ni Ted Itto na pinamagatang “Maghintay ka Lamang”.  (Fr. Regen sings) “Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil di ganyan ang buhay sa mundo, huwag mawawalan ng pagasa, darating din ang ligaya, ang isipin mo ay may bukas pa na mayroong saya, kabiguan ay hindi hadlang upang tumakas ka, huwag kang iiwas, kapag nabibigo, dapat lang lumaban ka, Ang kailangan mo’y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man, Ang liwanag ay hindi magtatagal at muling mamamasdan, Ikot ng mundo ay hindi laging pighati at kasawian ang pangarp mo ay makakamtan, basta’t maghintay ka lamang”

Maganda na sana ang awiting ito kaso lang mejo mali ang last part.  BASTA’T MAGHINTAY KA LAMANG.  Mga kapatid ang pangarap ay hindi hinihintay.  Kailangan alam mo kung ano ang iyong pangarap o assignment, pursue your assignment, focus on your assignment and never give up on your assignment.

Sa aking pagtatapos, uulit-ulitin ko na tayong lahat ay may assignment mula sa Dios.  Ipakilala sa Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender at Straight communities na Homosexuality and Bisexuality is not a sin according to sound biblical hermeneutics.  That Homosexuality is not a sickness or abnormality according to modern science.  Ipagtanggol ang marriage equality sa pamamagitan ng Holy Unions sa buong bansa. HIV/ STI/ AIDS awareness and prevention. Poverty alleviation na ginagawa niyo na dito kapag kayo ay namimigay ng mga school supplies sa mga batang mahihirap kapag pasukan. at napakadami pang mga assignments.

Isang araw may humihingi sa akin ng payo kung ano daw ang gagawin niya, naaawa daw siya doon sa nagpakamatay sa SM Pampangga.  Ilang beki pa daw ba ang dapat na mamatay bago daw  tayo kumilos.  Natuwa ako dahil mukhang nabuhay siya sa kaniyang nasaksihan.  Kaya ang sabi ko sa kaniya, kami matagal na naming ginagawa ang dapat naming gawin, e ikaw ano ang ginagawa mo? ang sabi niya ipapanalangin daw niya kung ano ang gagawin niya.  Ang sabi ko sa kaniya mas matagal ka pa sa akin sa ganitong pananampalataya and yet hindi mo pa rin alam kung ano ang gagawin mo? Ipapanalangin mo pa rin eh 1996 nagpepray kana kung ano ang gagawin mo 2011 na ateh!!!

Sa aking pagtantiya sa kaniya, malamang hindi niya alam ang kaniyang assignment, he never pursued his assignment, wala siyang focus sa kaniyang assignment and worst he already gave up on his assignment.  Sa pagawa natin ng ating mga assignment napakaraming kailangang baguhin sa atin tulad ng isang agila.  Ang isang agila ay nabubuhay ng 70 years, pero sa kaniyang ika 30 taon kailangan niyang pumili, mamatay o magundrgo ng masakit at napakahirap na pagbabago.  Ang agila kapag 30 years old na ay nakaliko na ang tuka at mabigat na ang kaniyang mga pakpak.  So mamimili siya mamatay o magbago.  Kaya ang gagawin niya lilipad siya sa pinakamataas na bundok, ihahampas niya sa bato ang kaniyang tukang baliko hanggang sa ito ay matanggal, aantayin niyang tumubo ulit ito ng bago at matulis, kapag matulis na tatanggalin niya isa-isa ang kaniyang mabibigat na balahibo at aantayin niyang tujmubo itong lahat.  Masakit, madugo pero kailangan.  At kapag nagawa na niya ang lahat ng ito mabubuhay ulit siya ng mahigit 70 years at siya ay makakalipad ng mas mataas kaysa sa mga ulap na may dalang bagyo.

Mga kapatid, si Jesus Christ at si San Pablo was a finisher, and we are a finisher. Amen?

Let us pray…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s