Is there a God? Mayroon bang Dios?

I would like to share to all of you our sunday school last sunday Oct. 09, 2011

IS THERE A GOD? MAYROON BANG DIOS?

1. COSMOLOGICAL ARGUMENT – Argument from cause. “Kung may ginawa may gumawa” Example: Kung may computer, may imbentor. Kung may bahay, may carpenter. Kung may pagkain, may nagluto. Kung may building, may nagplano at nagtayo nito. Kung may nilikha, may lumikha.

2. TELEOLOGICAL ARGUMENT – Argument from design. “Kung may design, merong nagdesign”. Example: Kung may painting, may painter, Kung may music, may musician, Kung may song, may composer. Kung may design ang tao, tiyak na may intelligent being na nagdesign and it’s God.

3. ONTOLOGICAL ARGUMENT – Argument from being – May idea ang lahat ng tao tungkol sa existence ng Dios o dios. Saan galing ang ideang ito? Example: Halos lahat ng tribo ng mga tao sa buong mundo ay may kinikilalang dios, mga dios o nagiisang Dios. Saan galing ang ideang ito?

4. ANTHROPOLOGICAL ARGUMENT – MORAL ARGUMENT. May idea ang tao tungkol sa pagawa ng tama at mali. Saan galing ang ideang ito? Example: Ang idea ng kabutihan, saan galing? Ang idea ng pag-ibig? saan galing? Ang idea ng katarungan? saan galing? Yung idea natin ng momrality saan galing?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s