Dapat nga ba nating ipagdiwang ang pasko ayon sa Biblia?

DAPAT NGA BA NATING IPAGDIWANG ANG KAPANGANAKAN NG ATING PANGINOONG JESUS AYON SA BIBLIA?

Unang Misa ng COG-CUC

December 5, 2010

PANIMULA

Maraming mga iba’t-ibang simbahan ngayon ang nagtuturo na hindi raw dapat ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus sapagkat ang sabi nila hindi naman daw totoo na December 25 siya ipinanganak. Sinasabi din nila na ang December 25 daw ay isang paganong pagdiriwang. Kaya hindi na daw natin dapat ipagdiwang ang Christmas. Ang tanong tama nga ba ang sinasabi nila kung ang batayan ay ang Biblia? Mahalaga pa ba na alamin natin ang date kung kailan talaga isinilang ang ating Panginoong Jesus? Ang pagdiriwang ba ng birthday ay masama ayon sa Biblia?

ANG MABUTING BALITA AYON KAY MATEO 2:1-12

Sinasabi sa ating mabuting balita ngayon na ang ating Panginoong Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea sa kaarawan o sa panahong naghahari sa kanilang bayan si Haring Herodes at mayroong tatlong Pantas na lalaki mula sa silangan ang nakakita ng bituin at sinundan nila ito upang makita ang ating Panginoong Jesus.

ANO ANG MABUTING BALITA?

MALAYO ANG PINANGGALINGAN NG MGA PATAS PERO TINIIS NILA IYON MAPUNTAHAN LANG ANG ATING PANGINOONG JESUS.

Mateo 2:1-2 Nang ipanganak nga si Jesus sa Bet-lehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga Pantas na lalake ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi, “Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Judio? sapagka’t aming nakita ang kaniyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya’y sambahin.”

Hindi biro ang ginawa nilang paglalakbay noong panahong iyon. Walang jeep, walang bus, walang tricycle, walang eroplano, at walang cellphone para makita nila ang hinahanap nila. Ang sinasakyan lang nila ay kamelyo. At kailangan nilang lakbayin ang desyerto na ubod ng init, sa gabi ubod ng lamig, at sa desyerto ay napakaraming scorpion o alakdan na maaring tumuka sa kanila samahan mo pa ng mga pirata sa disyerto o mga magnanakaw na nagtatago sa mga desyerto na kapag may mga naglalakbay ay kanilang ninikawan at pinapatay.

Ngunit hindi nila alintana ang mga panganib na ito marating lang nila ang ating Panginoong Jesus. Ang tanging naging gabay lamang nila ay ang Bituin ng Bethlehem. Tayo kaya, kahit ba mainit, kahit ba malamig, kahit ba umuulan, kahit ba mapanganib ay hahanapin natin at pupuntahan ang ating Panginoong Jesus o wag na lang?

HINAHANAP NILA SI HESUS UPANG SAMBAHIN.

Mateo 2:2 “Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Judio? sapagka’t aming nakita ang kaniyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya’y sambahin.”

Malayo ang kanilang pinangalingan upang masamba lamang nila ang ating Panginoong Jesus. Samantalang tayo ang lapit ng ating chapel nagkakatamaran pang pumunta para lang sambahin ang ating Panginoong Jesus. Natatandaan ko pa noong ako ay nasa Mindoro at dinalaw ko ang aking kaibigang pastor na naglingkod sa mga Manyan. Ang pinangllingkuran niyang mga Mangyan ay nasa mga kabundukan at ang kanilang chapel ay nasa ibaba. Para lang makapagsimba ang mga Manyan sa kanilang Chapel kinailangan pa nilang gumising ng madaling araw at bumaba mula sa bundok para makarating lang ng worship service ng alas 10 ng umaga! Tayo kaya, kaya ba natin ang ginagawa ng mga Mangyan na ito masamba lamang nila ang ating Panginoong Jesus? Tayo kaya, kaya ba natin ang ginawa ng 3 pantas na ito masamba lamang nila ang ating Panginoong Jesus?

Kaya magandang isipin na ang tawag natin sa ating pagdiriwang at CHRISTMASS o nagamula sa dalawang salitang pinagsama CHRIST at MASS o Misa para kay Cristo o pagsamba para kay Cristo.

IPINAGDIWANG NG TATALONG PANTAS ANG KAPANGANKAN NG SANGGOL NA SI JESUS

Mateo 2:10-11 “At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria; at nangagpatirapa sila at nangagsisamba sa kaniya; at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mira…”

Nagalak sila noong makita nila ang sanggol na si Jesus. At hindi lang iyon ang ginawa nila noong makita nila ang bata ay sinamba nila ito. At hindi lang iyon ang kanilang ginawa nagbigay pa sila ng regalo sa ating Panginoong Jesus, ang ibinigay nila ay GINTO, KAMANGYAN AT MIRA.

Ang GINTO ay simbulo ng kayamanan at pagiging Hari ng ating Panginoong Jesus.  Ang KAMANYAN ay simbulo ng panalangin at pagiging Saserdote/ Pari o Pastor ng ating Panginoong Jesus. Ang MIRA ay isang ugat ng punong kahoy na kinukuha ang katas nito at kanilang ipinapahid sa isang taong namatay noon panahon ng Biblia. Ito ay simbulo ng pagiging Kordero ng Dios ng ating Panginoong Jesus, ito ay simbulo ng kaniyang kamatayan.

Hindi lamang ito ang naging regalo ng mga Pantas sa ating Panginoong Jesus. Nagregalo sila ng kanilang EFFORT. Mula sa malayo ay tiniis nila ang paglalakbay makita lamang si Jesus. Nagregalo sila ng Pagsamba. Noong makita nila si Jesus ay sinamba nila ito. Nagregalo sila ng mga bagay, ginto, kamangyan at Mira. Alam ninyo mga kapatid ang bida tuwing pasko ay hindi si Santa Claus ang tunay na bida ng pasko ay ang ating Panginoong Jesucristo.

PANGWAKAS

Sino ang mga taong ayaw ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus?

Mateo 2:3 “When King Herod heard about this, he was very upset, and so was everyone else in Jerusalem…”

Ang bayang Jerusalem at si Haring Herodes ay nagalit ang sabi sa Biblia, they were upset!!! Ngayon balikan natin ang tanong dapat nga ba nating ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? Hindi lang galit si Haring Herodes, ipinapatay niya pa ang lahat ng mga sanggol at nagalit din siya sa mga Pantas na lalaki na nagcelebrate ng unang Christmas. Kaya mga kapatid tumulad tayong lahat sa mga Pantas na lalaki, kaya nga sila tinawag na WISE MEN, dahil WISE talaga sila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s