LEVITICUS 18:22 AT 20:13 ang tamang interpretation

Sinasabi ng maraming simbahan ngayon na ang Leviticus 18:22 at Leviticus 20:13 ay isang matinding condemnation tungkol sa homosexuality.  Uulitin ko lang po na ang salitang homosexual at homosexuality ay walang katumbas na wikang Hebreo o Griego na siyang original na wikang ginamit sa pagsulat ng Biblia.  At yung pagkaunawa natin ngayon tungkol sa homosexuality, sexuality at gender identity ay hindi pagkakaunawa noong panahong isulat ang Biblia.  Kaya nagmamakaawa ako na itigil na natin ang kamangmangang laganap sa maraming simbahan.

1. NAMIMILI NG TALATA ANG MGA SIMBAHAN NGAYON NG SUSUNDIN NILANG TALATA LALO NA KUNG HOMOSEXUALITY ANG USAPIN.

Madalas gamitin ng mga simbahan ngayon ang mga talatang ito at ang paborito pa nga nila ay ang saling english.  Pero kapag tinanong mo sila kung lahat ba ng utos sa Leviticus ay dapat sundin ang sagot nila hindi.  Pero kapag Leviticus 18:22 at 20:13 dapat sundin.  So maliwanag na namimili ang mga simbahan ngayon ng mga talatang gusto nilang sundin at applicable sa kanilang mga paniniwala.  Naghahanap sila ng mga supporting verses kahit hindi naman tama sa context.

2. MAHIRAP TALAGA KAPAG SALIN LANG ANG BABASAHIN MO AT HINDI MO BABASAHIN ANG ORIHINAL NA WIKANG GINAMIT SA PAGSULAT NG BIBLIA.

Lev 18:22 (KJV)  “Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.

Lev 20:13 (KJV) “If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.”

Alam po ninyo sa orihinal na Hebreong Biblia ang salitang ABOMINATION ay TOWEBAH na ang ibig sabihin ay IDOL WORSHIP, AN IDOL, IDOLATRY.  Sa madaling salita kapag sa original mo babasahin ang ibig sabihin ay kapag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa kaniyang kapwa lalaki sila ay sumasamba sa diyos-diyosan.  IDOLATRY ang issue sa dalawang talatang ito at hindi loving, committed, responsible, monogamous homosexual relationship ang issue.  Ni hindi rin gender, hindi rin sexuality ang usapin dito kundi IDOL WORSHIP.

3. NAKALIMUTAN NILANG BASAHIN ANG LEVITICUS 15:18.

“When a man has sexual intercourse with a woman and has an emission of semen, they must wash themselves. They will be unclean until evening…”

O sa leviticus din pala marumi din sa harapan ng Dios ang sexual intercourse ng lalake at babae ang tanong bakit kayo nagmamalinis? Banat kayo ng banat sa homosexual intercourse using leviticus tapos ito hindi niyo binabasa?

Sa orihinal na wikang Hebreo ang salitang UNCLEAN ay TAME na ang ibig sabihin ayon sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries Hebrew word Number H2930 ay “TO BE FOUL, ESPECIALLY IN CEREMONIAL OR MORAL SENSE, CONTAMINATED, DEFILED, POLUTE”.  So kung orihinal na Biblia Hebreo ang tatanungin sino ngayon ang malinis?  Maliwanag din sa Leviticus na ang sex sa pagitan ng lalake at babae ay UNCLEAN, marumi at hindi lang marumi ceremonially ayon sa orihinal kundi marumi din morally.  Kapag ang batas ng Leviticus ang susundin natin. Ang tanong papayag kaya sila na ang sexual intercourse nila ay marumi din sa harap ng Dios?  Ang sagot? hindi so maliwanag namimili sila ng mga talatang gusto nilang sundin at itatapon ang ibang mga talata na hindi nila feel.

Kaya sa lahat ng aming mga kaibigan sa ibang mga simbahan, pag-aralan niyo munang mabuti ang mga talatang ibabato niyo sa amin.  Pakibasa sa orihinal na Hebreo at Griego at doon po tayo magusap.  Huwag tayong manatili sa salin lamang sa Filipino o English talagang maliligaw tayo kapag ganyan.  Ang buong akala natin ay tama tayo at ang ibang tao ang mali.  Sincere tayo sa ating ginagawa sa pagaaakalang tama ang salin na ating binabasa.  Kapag mali ang salin, mali ang paniniwalan mo, kapag mali ang paniniwala mo mali din ang ituturo mo sa tao.  Kaya kung ang doktrina mo ay nagdadala sa tao upang lumayo sa Dios magisip ka kung tama ang doktrina mo pero kung ang doktrina mo ay naglalapit ng tao sa Dios yan ang TAMANG THEOLOGY!