LEVITICUS 18:22 AT 20:13 ang tamang interpretation

Sinasabi ng maraming simbahan ngayon na ang Leviticus 18:22 at Leviticus 20:13 ay isang matinding condemnation tungkol sa homosexuality.  Uulitin ko lang po na ang salitang homosexual at homosexuality ay walang katumbas na wikang Hebreo o Griego na siyang original na wikang ginamit sa pagsulat ng Biblia.  At yung pagkaunawa natin ngayon tungkol sa homosexuality, sexuality at gender identity ay hindi pagkakaunawa noong panahong isulat ang Biblia.  Kaya nagmamakaawa ako na itigil na natin ang kamangmangang laganap sa maraming simbahan.

1. NAMIMILI NG TALATA ANG MGA SIMBAHAN NGAYON NG SUSUNDIN NILANG TALATA LALO NA KUNG HOMOSEXUALITY ANG USAPIN.

Madalas gamitin ng mga simbahan ngayon ang mga talatang ito at ang paborito pa nga nila ay ang saling english.  Pero kapag tinanong mo sila kung lahat ba ng utos sa Leviticus ay dapat sundin ang sagot nila hindi.  Pero kapag Leviticus 18:22 at 20:13 dapat sundin.  So maliwanag na namimili ang mga simbahan ngayon ng mga talatang gusto nilang sundin at applicable sa kanilang mga paniniwala.  Naghahanap sila ng mga supporting verses kahit hindi naman tama sa context.

2. MAHIRAP TALAGA KAPAG SALIN LANG ANG BABASAHIN MO AT HINDI MO BABASAHIN ANG ORIHINAL NA WIKANG GINAMIT SA PAGSULAT NG BIBLIA.

Lev 18:22 (KJV)  “Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.

Lev 20:13 (KJV) “If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.”

Alam po ninyo sa orihinal na Hebreong Biblia ang salitang ABOMINATION ay TOWEBAH na ang ibig sabihin ay IDOL WORSHIP, AN IDOL, IDOLATRY.  Sa madaling salita kapag sa original mo babasahin ang ibig sabihin ay kapag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa kaniyang kapwa lalaki sila ay sumasamba sa diyos-diyosan.  IDOLATRY ang issue sa dalawang talatang ito at hindi loving, committed, responsible, monogamous homosexual relationship ang issue.  Ni hindi rin gender, hindi rin sexuality ang usapin dito kundi IDOL WORSHIP.

3. NAKALIMUTAN NILANG BASAHIN ANG LEVITICUS 15:18.

“When a man has sexual intercourse with a woman and has an emission of semen, they must wash themselves. They will be unclean until evening…”

O sa leviticus din pala marumi din sa harapan ng Dios ang sexual intercourse ng lalake at babae ang tanong bakit kayo nagmamalinis? Banat kayo ng banat sa homosexual intercourse using leviticus tapos ito hindi niyo binabasa?

Sa orihinal na wikang Hebreo ang salitang UNCLEAN ay TAME na ang ibig sabihin ayon sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries Hebrew word Number H2930 ay “TO BE FOUL, ESPECIALLY IN CEREMONIAL OR MORAL SENSE, CONTAMINATED, DEFILED, POLUTE”.  So kung orihinal na Biblia Hebreo ang tatanungin sino ngayon ang malinis?  Maliwanag din sa Leviticus na ang sex sa pagitan ng lalake at babae ay UNCLEAN, marumi at hindi lang marumi ceremonially ayon sa orihinal kundi marumi din morally.  Kapag ang batas ng Leviticus ang susundin natin. Ang tanong papayag kaya sila na ang sexual intercourse nila ay marumi din sa harap ng Dios?  Ang sagot? hindi so maliwanag namimili sila ng mga talatang gusto nilang sundin at itatapon ang ibang mga talata na hindi nila feel.

Kaya sa lahat ng aming mga kaibigan sa ibang mga simbahan, pag-aralan niyo munang mabuti ang mga talatang ibabato niyo sa amin.  Pakibasa sa orihinal na Hebreo at Griego at doon po tayo magusap.  Huwag tayong manatili sa salin lamang sa Filipino o English talagang maliligaw tayo kapag ganyan.  Ang buong akala natin ay tama tayo at ang ibang tao ang mali.  Sincere tayo sa ating ginagawa sa pagaaakalang tama ang salin na ating binabasa.  Kapag mali ang salin, mali ang paniniwalan mo, kapag mali ang paniniwala mo mali din ang ituturo mo sa tao.  Kaya kung ang doktrina mo ay nagdadala sa tao upang lumayo sa Dios magisip ka kung tama ang doktrina mo pero kung ang doktrina mo ay naglalapit ng tao sa Dios yan ang TAMANG THEOLOGY!

Worship Convergence: Combining the Liturgical/ Sacramental, Evangelical and the Pentecostal Expressions of Worship

Each Christian churches today has their own “style” of worship.  And most of the churches thinks that their “expression” of worship is the “only worship style” that is acceptable to God.  They also think that other churches that is not the same as their worship style is a “dead type” of worship. This is my simple observation on each churches styles of worship because I experienced it myself. Coming from a Roman Catholic, then I went to a Baptist Church, then into an Evangelical Church and then a Pentecostal Church. I also visited a Catholic Charismatic Community, also a Charismatic Episcopal Church then the Metropolitan Community Church Philippines.

THE SACRAMENTAL/ LITURGICAL WORSHIP EXPRESSION

This style of worship gradually develop from the worship expression of the Jewish nation or the Israelites. We must remember that the first Christians were Jews.  Jesus Christ is a Jew and so is his apostles and the first converts to Christianity.  And so they adopted the worship expression from their Jewish culture and customs. They sang hymns.  They celebrated different types of feasts. Central to their community was the Synagogue in which public worship was held.  In the synagogue the word of God is being read, there the prayers are also read from prayer books. The Rabbis or Teacher has a special type of vestments.  The men and women are separated in sitting inside, the men on the right side the women on the left side.

When Jesus Christ was here he presented a new meaning to all of the customs and traditions that they were all doing that time.  Jesus was a Jew and he was obeying diligently as an obedient Jew.  He was not disobeying the Jewish laws, customs and traditions he was giving it a new meaning, or should I say a new expression.  For example when they were celebrating the feast of the passover.  Jesus Christ gave a new meaning to it by saying that the cup is his blood and the bread is his body and whenever they drink from it and eat the bread they remember his death, resurrection and his second coming.  And so when Christianity became popular and became big.  The “center of worship” was the liturgy of the Holy Eucharist or the Holy Communion.  The Central theme of Worship during the first centuries of Christiaity was “remembering Christ”.

And so from that time on as Christianity developed and grew so is the Church became institutionalized.  The Roman Catholic emerged, the Greek Orthodox, the Eastern Churches all of them has the sacramental/ liturgical Style of worship but in a evolved or developed form. Worship for them is not to entertain people like we do it today.  Worship for them is by REMEMBERING CHRIST, his death, his resurrection and his second coming that is central.

But there came a problem, worship became too much ceremonies, too much ritual, the simplicity of worship became non existent. The people became SPECTATORS just watching the priests do their thing.  So it came to a point that it was too boring, too traditional, too formal and too elaborate.  The simple celebration of remembering Christ became so formal that to other people it has lost is original meaning.  We have a saying that TOO MUCH is not good and it was true.  Because in the years that followed the Protestant movement emerged.

THE ELEMENTS OF SACRAMENTAL/ LITURGICAL WORSHIP

  1. The central is the Table of the Lord.  In every liturgical churches you will see a big table at the center of the church.
  2. Special Vestments are worn by priests in celebrating the remembrance. Vestments originated in the Old Testament in which Levites wore special vestments when they are doing their services inside the Jewish Temple.
  3. Prayers are read.  This custom derives from the Jewish Synagogue worship which Jesus and the Apostles was also doing as Jews.  Impromptu prayers are also allowed and it is also practiced in the everyday lives of the Jewish people.
  4. Readings.  The Books of the Jewish people or the Old Testament is being read aloud in the temple or synagogue.  So it is in Liturgical Churches we have the first reading, second reading, psalm readings and the gospel reading.  This is our version of the Jewish Synagogue worship.
  5. Singing of Hymns.  This is the musical expression during the time of Jesus Christ and the apostles.  Chants, prayers that are sung this are some of the music expressions of the Jewish people when they worship God and also when Christianity emerged.  They were called “Sacred Music”.

ON THE NEXT WEBSITE UPDATE…

  • The Biblical Sources and Basis for the Sacramental/ Liturgical Worship
  • The Protestant Worship Expression