Ibang angulo sa istorya ng Sodoma at Gomora

Naibahagi ko na sa inyong lahat ang ibat-ibang interpretasyon ng mga manunulat ng Biblia tungkol sa istoryang ito at sa totoo lang hindi pa natin masyadong nahahalukay ang istoryang ito. Kung gayon ating balikan ulit ang istorya at tignan natin sa ibang mga angulo upang maipakita natin na talagang hindi homosexuality ang kasalanan ng mga tao sa Sodoma at Gomora.

1. NAKALIMUTAN NG MARAMING SIMBAHAN NGAYON NA ANG MGA BISITA AY MGA ANGHEL. Genesis 19:1

“At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma, nang nagtatakip silim; at si Lot ay nakaupo sa pintuang-bayan ng Sodoma: at sila’y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila; at iniyukod ang mukha sa lupa…”

Nakalimutan talaga ng ibang mga simbahan na ang mga bisita ni Lot ay mga anghel at hindi tao.  Paanong magkakaroon ngayon ng kasong homosexual gayong ang mga pinagpaplanuhang gahasain di umano ay hindi mga tao kundi mga anghel.

2. INALAY NI LOT ANG KANIYANG MGA ANAK NA BABAE. Genesis 19:8

“Look, I have two daughters who are still virgins. Let me bring them out to you, and you can do whatever you want with them. But don’t do anything to these men; they are guests in my house, and I must protect them.”

Parang tanga naman si Lot na kung alam niyang mga bakla ang kausap niya at naniniwala siyang mga bakla ang mga ito bakit naman babae pa ang ihahain niya sa kanila? Nakakatawa nga ang istorya na para bang ipinamimigay na ni Lot ang kaniyang mga anak para gahasain ng mga lalaki.

3. MAY KAPAREHONG ISTORYA ANG SODOMA AT GOMORA SA HUKOM 19: 22

“While they were enjoying themselves, some worthless men from the city surrounded the house and pounded on the door. They told the old man, the owner of the house, “Bring out the man who came to your house so that we can have sex with him.”

Yan ang sabi sa ibang salin ng Biblia.  Pero kapag tinignan natin sa ibang salin ng Biblia ganito ang nakasulat diyan halimbawa sa King James Version:

“Now as they were making their hearts merry, behold, the men of the city, certain sons of Belial, beset the house round about, and beat at the door, and spake to the master of the house, the old man, saying, Bring forth the man that came into thine house, that we may know him…”

Magtataka ka bakit sa ibang salin “to have sex” sa ibang salin “to know”.  Eh ano ba talaga ang dahilan at pinalibutan ang bahay ayon mismo doon sa lalake na diumanoy gagahasain ng ibang mga lalake? Sa Hukom 20:5 ganito ang sumbong ng lalake sa mga Israelita:

“At bumangon ang mga lalake sa Gabaa laban sa akin, at kinubkob ang bahay sa palibot laban sa akin nang kinagabihan; ako’y kanilang pinagakalaang patayin, at kanilang dinahas ang aking babae, at siya’y namatay…”

So ang liwanag ng sumbong ng lalaki sa storyang ito.  Kaya pinalibutan ang bahay na tinutuluyan niya ay hindi para gahasain siya kundi para PATAYIN siya.  Gets niyo? Kaya malamang pareho ang kasong ito sa Sodoma at Gomora.  Walang intensiyong gahasain ang mga anghel kundi gusto nilang makilala ang mga anghel na bisita ni Lot upang PATAYIN.

4. ANG ORIGINAL HEBREW NG GENESIS 19:7 AY NAGSASABING PAGPATAY TALAGA ANG INTENTION NG MGA KALABAN NI LOT.

“He said to them, “Friends, I beg you, don’t do such a wicked thing…”

Ang salitang WICKED sa talatang ito ayon sa Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries ay RAWAH na ang ibig sabihin ay “TO SPOIL BY BREAKING INTO PIECES, TO PUNISH, TO BREAK”.  Kaya ayon kay Lot sa orihinal na Hebreong Biblia talagang gusto nilang pagpira-pirasuhin at parusahan ang mga bisita niyang anghel at hindi para gahasain sila.  Kaya ang tamang salin ng Genesis 19:5 ay MAKILALA at hindi TO HAVE SEX.

Nagtataka ako sa mga simbahan ngayon kung bakit hindi nila makita ang ibang angulo ng istoryang ito at ipinagpipilitang HOMOSEXUALITY.  Eh noong isulat ang Genesis eh wala pang salitang HOMOSEXUALITY.  Ni pati yung pagkakaunawa natin ngayon sa homosexuality ay hindi pagkakaunawa noong panahong iyon.  Kaya marami talaga ngayong mga simbahan na OUT OF CONTEXT sa pagamit ng Biblia.  At dahil out of context nagbunga ito ng homophobia at discrimination sa maraming tao.  Kaya sana may napulot kayong ibang perspective o ibang pagtingin sa istoryang ito.  Hindi po ako nakikipagtalo kaninuman kundi nagbabahagi lang ng kaunting kaalaman. Pagpalain kayo ng Panginoon.