I Corinthians 6:9

1Corinthians 6:9
(Good News Bible)

“Surely you know that the wicked will not possess God’s Kingdom. Do not fool yourselves; people who are immoral or who worship idols or are adulterers or homosexual perverts”

ANG INTERPRETATION NG IBANG SIMBAHAN

Sinasabi ng ibang mga simbahan na ito ay batayan na ang mga homosexuals ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan.  Kaya ginagamit nila ang talatang ito para sabihin na ang mga homosexuals ay pupunta sa impierno.

ANG MABUTING BALITA PARA SA MGA HOMOSEXUALS

UNA, Ang salitang HOMOSEXUAL ay nailimbag lamang noong 1869 ng isang Austrian Psychologist na si Karl-Maria Kertbeny.  Matagal nang tapos ang Biblia bago pa naimbento ang salitang ito.  Ibig sabihin noong panahong isulat ni Apostol Pablo ang I Corinthians 6:9 hindi HOMOSEXUAL ang ginamit niyang salita.  Sapagka’t walang terminong Griego para sa salitang ‘homosexual’.

IKALAWA, Hindi mababasa sa mga lumang salin ng Biblia ang salitang HOMOSEXUAL. Narito ang ilang lumang salin ng Biblia:

(Latin Vulgate of St. Jerome)  an nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt nolite errare neque fornicarii neque idolis servientes neque adulteri neque molles neque masculorum concubitores neque fures neque avari neque ebriosi neque maledici neque rapaces regnum Dei possidebunt

(Bishops Bible 1568)  Knowe ye not that the vnrighteous shall not inherite the kingdome of God? Be not deceaued: neither fornicatours, nor idolatours, nor adulterers, nor weaklinges, nor abusers of them selues with mankinde,

(King James Version 1611)  Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

(Webster 1833)  Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

(Darby Bible 1889)  Do ye not know that unrighteous persons shall not inherit the kingdom of God? Do not err: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor those who make women of themselves, nor who abuse themselves with men,

(Young’s Literal Translation 1898)  have ye not known that the unrighteous the reign of God shall not inherit? be not led astray; neither whoremongers, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor sodomites,

(Douay Rheims Bible 1899)  Know you not that the unjust shall not possess the kingdom of God? Do not err: Neither fornicators nor idolaters nor adulterers: Nor the effeminate nor liers with mankind nor thieves nor covetous nor drunkards nor railers nor extortioners shall possess the kingdom of God.

(James Murdock New Testament)  Or do ye not know, that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not mistake; neither whoremongers, nor idol-worshippers, nor adulterers, nor debauchers, nor liers with males,

(Revised Version)  Or know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with men,

(Weymouth New Testament 1912)  Do you not know that unrighteous men will not inherit God’s Kingdom? Cherish no delusion here. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor any who are guilty of unnatural crime,

IKATLO, Mababasa lang ang salitang homosexual sa mga bagong salin ng Biblia.  Karamihan ng mga bagong salin ng Biblia ay pinadali ang mga ginamit na salita upang madaling maintindihan ng mga nagbabasa kahit na hindi na kailanganin ng wastong paliwanag.  Ang danger nga lang sa mga bagong salin ng Biblia hindi ginagamit ang orihinal na salitang ginamit ng mga nagsulat ng Biblia.  Pinadali nila ang pagsasalin ng mga mahihirap na salita at ang inilagay ay yaong kahulugan o kaya’y pakahulugan ng nagsalin mula sa orihinal.  Kaya madalas nawawala ang orihinal na ibig sabihin ng sumulat ng Biblia sa pagnanasa ng mga tagapagsalin na padaliin ang salin alang-alang sa mga nagbabasa ng Biblia.  Sa mga bagong saling ito mababasa natin ang salitang ‘homosexual’ sa I Corinto 6:9-10:

Contemporary English Version, English Majority Text Version, English Standard Version, Good News Bible, God’s Word, International Standard Version, Literal Translation of the Holy Bible, Modern King James Version, New International Version, Ang Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, New Pilipino Version, Ang Bagong Ang Biblia, Amplified Bible at halos lahat ng mga bagong salin ng Biblia na lumalabas ngayon.

IKAAPAT, Hindi magkasundo ang mga tagasalin ng Biblia kung ano nga ba talaga ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa I Corinto 6:9 kaya ang nangyari kaniya-kaniya sila ng salin.

(New International Version) “nor male prostitutes, nor homosexual offender”

(New American Standard Version) “nor effeminate, nor homosexuals”

(The Message) “Those who use and abuse each other, use and abuse sex”

(Amplified Bible) “nor those who participates in homsoexuality”

(New Living Translation) “or are male prostitutes, or practice homosexuality”

(English Standard Version) “nor men who practice homosexuality”

(Contemporary English Version) “pervert or behaves like a homosexual”

(New King James Version) “nor homosexuals, nor sodomites”

(New Century Version) “those who are male prostitutes, or men who have sexual relations with other men”

(Holman Christian Standard Bible) “male prostitutes, homosexuals”

(New International Reader’s Version) “Neither will men who are prostitutes or who commit homosexual acts”

(Today’s New International Version) “nor male prostitutes nor practicing homosexuals”

(Magandang Balita Biblia) “nakikiapid sa kapwa lalake o kapwa babae”

(Ang Salita ng Buhay) “o pumapatol sa kapwa lalaki”

(Biblia ng Sambayanang Pilipino) “mga bastos, mga bakla”

(New Pilipino Version) “nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae”

(Ang Salita ng Dios) “ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki”

Kung papansinin nating mabuti ang mga makabagong salin ng Biblia makikita natin ang pagkakaiba-iba ng kaisipan ng mga tagapagsalin.  Sa ibang salin homosexual, yung iba practicing homosexual, yung iba homosexual offender, yung iba behaves like a homosexual, yung iba effeminate, kawawa naman pala yung mga mahinhin kumilos dahil lang doon pupunta na agad sila sa impierno?  Kawawa naman yung iba kumilos lang ng parang homosexual pupunta na agad sa impierno?  Yung ibang salin inilagay male prostitute, yung iba sodomites, yung iba dinagdagan ng “kapwa babae” para pati mga lesbians kasama na.  Yung iba talagang sobrang laki ng galit “bakla” talaga yung inilagay.  Iba yung male prostitute sa effeminate, iba yung sodomite sa male prostitute, at hindi rin naman porket male prostitute e homosexual na.  Yung iba idinamay na pati kapwa babae para walang lusot, eh ang tanong sa orihinal na Griego meron bang ganon?  Dahil sa pagsasalin nila ng talatang ito lalong gumulo yung talata.  At mas masama yung ibang salin nagdagdag pa ng mga salitang wala sa orihinal, mga salitang hindi isinulat ng orihinal na nagsulat ng sulat na ito.

Ang totoo kasi may dalawang salitang Griego na ginamit si Apostol Pablo na ang nakakaunawa lamang ay siya at ang kaniyang mga sinusulatan.  Kaya ngayon sa pagpipilit na isalin ang Biblia sa paraang mas madaling maunawaan ang pinakamadaling ilagay ay homosexual.  Nguni’t tandaan natin na walang terminong Griego noong panahon ni Apostol Pablo para sa salitang ito kaya tiyak natin na hindi homosexual ang ginamit niya noong isulat niya ito.

IKALIMA, May salin ng Biblia na hindi na isinalin ang mga salitang ito sapagkat mahirap maunawaan, para walang gulo.

(Worldwide English New Testament) Do you not know that bad people will have no part in the kingdom where God rules? Do not be fooled. There are some people who will not have part in that place. They are those who commit adultery of any kind, those who have idols, or steal, or are always wanting more, or talk wrong things about people, or drink plenty of strong drink, or take things by force, or curse.

IKAANIM, Ang orihinal na salitang ginamit ni Apostol Pablo ay MALAKOI at ARSENOKOITES.  Sa Greek New Testament ganito ang nakasulat:

ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται

Ang salitang Griego na MALAKOI (μαλακοὶ) ay nangangahulugang “soft o malambot”  kaya ang ginawa ng ibang nagsalin ng Biblia isinalin nila ang salita bilang EFFEMINATE o kaya MALE PROSTITUTE.  Ang salitang ARSENOKOITAI (ἀρσενοκοῖται) ay nangangahulugang “MALE BED” o “KAMA/ HIGAAN NG LALAKE”.  Kaya ang ginawa ng mga nagsalin dahil mahirap intindihin ginawa nilang SODOMITE, HOMOSEXUAL, HOMOSEXUALITY, HOMOSEXUAL OFFENDER, HOMOSEXUAL PERVERT, NAKIKIPAGTALIK SA KAPWA LALAKI AT KAPWA BABAE at BAKLA.  Masaklap isipin ng dahil sa pagpupumilit na isalin ang dalawang salitang ito ay marami ang pinapunta nila sa impierno kahit na hindi naman talaga ito ang tamang salin kundi ito ay pakahulugan lamang ng mga nagsipagsalin ng Biblia at walang kinalaman si Apostol Pablo.

Ang magiging problema pa lalo ngayon ng mga tagapagsalin ay ang pagdami ng diversity ng ating sexuality.  Halimbawa meron ng gay, lesbian, bisexual, transgender, queer, intersex, bicurious, trippers, pamintang buo, pamintang durog, at napakarami pang iba.  Baka dumating ang panahon ang nakasulat na sa I Corinthians 6:9 ay ang mga gays, lesbians, bisexuals, transgender at iba pa ay hindi magmamana ng kaharian ng Dios.  Nakakatakot na pangitain ito!

IKAPITO, May mga salin ng Biblia na ang ginamit ay ang pinakamalapit sa orihinal na Griego ng salitang MALAKOS at ARENOKOITAI.  Ang MALAKOS ay isinalin nilang “Catamite” o “male prostitute” at ang ASENOKOITAI ay isinalin nilang “Sodomite” o “male temple prostitute”.  At ang ibang salin naman ay nilinaw nila ang I Corinto 6:9 sa pamamagitan ng footnote.

The Jerusalem Bible “nor catamite, nor sodomite”

New Revised Standard Verion “nor male prostitutes, nor sodomites”

NewAmerican Bible footnote on I Corinthians 6:9 ““The Greek word translated as boy prostitutes may refer to catamites, i.e. boys or young men who were kept for the purposes of prostitution, a practice not uncommon in the Greco-Roman world. In Greek mythology this was the function of Ganymede, the “cupbearer of the gods,” whose Latin name was Catamus…”

PANGHULI, Hindi ligtas ang mga salin ng Biblia sa dagdag at bawas.  Kung dito sa bansa natin tuwing election ay may dagdag bawas ang Biblia ay hindi rin ligtas sa dagdag-bawas.  Mismong ang Biblia na ang umamin na ang salita ng Dios ay dadagdagan at babawasan ng mga nagsalin nito.  Sa Jeremias 8:8 ay ganito ang sinasabi:

“Paano ninyo sinasabi, Kami ay pantas, at ang kautusan ng Panginoon ay sumasaamin? Nguni’t, narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga escriba ay sumulat na may kasinungalingan”

Ang mga escriba noong unang panahon ang tagasalin at tagasulat ng salita ng Dios sa mga manuscripts sapagaka’t wala pang imprenta noong araw kaya kailangang isulat.  At sa kanilang pagsusulat may dagdag may bawas at kung minsan may halo pang tsimis, tulad ng ginawa ng mga makabagong escriba o tagapagsalin ng Biblia sa ating panahon.  Kaya mismong ang Biblia na rin ang nagutos sa Aklat ng Pahayag 22:18-19 na:

“Aking sinasaksihan sa bawa’t taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito”

Bahala na ang Dios sa mga taong nagdagdag bawas sa Biblia.  Kaya ang tunay na isyu sa talatang ito ay hindi homosexuality as we know it today.  Hindi rin isyu dito ang loving, committed, responsible, monogamous homosexual relationships.  Ang tunay na isyu dito ay mistranslation ng mga translators at ang isyu ni Apostol Pablo dito ay male prostitution at male temple prostitution na laganap sa kanilang panahon.  Walang nalalaman si Apostol Pablo tungkol sa mga makabagong pag-aaral tungkol sa homosexuality.  Ni wala siyang nalalaman na mayroong homosexuals na nabubuhay ayon sa pag-ibig.  Ang nalalaman lamang niya ay kung ano ang ginagawa ng mga tao noong kaniyang panahon lalo na ang ginagawa ng mga pagano o mga taong sumasamba sa diyos-diyosan at kung papaano nila sinasamba ito.

Ang pagamit ng ibang mga simbahan ng talatang ito ng walang malalimang pagsususri at pag-aaral ay magdudulot ng masamang epekto sa mga taong tinuturuan nito.  At yan na nga ang nangyari sa ating panahon.  Binanatan at patuloy na binabanatan ng mga simbahan ang GLBT community at ginagamit ang talatang ito laban sa kanila ngunit kung susuriing mabuti hindi naman talaga homosexuality ang isyu kundi maling pagsasalin ng Biblia.