I Corinthians 6:9

1Corinthians 6:9
(Good News Bible)

“Surely you know that the wicked will not possess God’s Kingdom. Do not fool yourselves; people who are immoral or who worship idols or are adulterers or homosexual perverts”

ANG INTERPRETATION NG IBANG SIMBAHAN

Sinasabi ng ibang mga simbahan na ito ay batayan na ang mga homosexuals ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan.  Kaya ginagamit nila ang talatang ito para sabihin na ang mga homosexuals ay pupunta sa impierno.

ANG MABUTING BALITA PARA SA MGA HOMOSEXUALS

UNA, Ang salitang HOMOSEXUAL ay nailimbag lamang noong 1869 ng isang Austrian Psychologist na si Karl-Maria Kertbeny.  Matagal nang tapos ang Biblia bago pa naimbento ang salitang ito.  Ibig sabihin noong panahong isulat ni Apostol Pablo ang I Corinthians 6:9 hindi HOMOSEXUAL ang ginamit niyang salita.  Sapagka’t walang terminong Griego para sa salitang ‘homosexual’.

IKALAWA, Hindi mababasa sa mga lumang salin ng Biblia ang salitang HOMOSEXUAL. Narito ang ilang lumang salin ng Biblia:

(Latin Vulgate of St. Jerome)  an nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt nolite errare neque fornicarii neque idolis servientes neque adulteri neque molles neque masculorum concubitores neque fures neque avari neque ebriosi neque maledici neque rapaces regnum Dei possidebunt

(Bishops Bible 1568)  Knowe ye not that the vnrighteous shall not inherite the kingdome of God? Be not deceaued: neither fornicatours, nor idolatours, nor adulterers, nor weaklinges, nor abusers of them selues with mankinde,

(King James Version 1611)  Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

(Webster 1833)  Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

(Darby Bible 1889)  Do ye not know that unrighteous persons shall not inherit the kingdom of God? Do not err: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor those who make women of themselves, nor who abuse themselves with men,

(Young’s Literal Translation 1898)  have ye not known that the unrighteous the reign of God shall not inherit? be not led astray; neither whoremongers, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor sodomites,

(Douay Rheims Bible 1899)  Know you not that the unjust shall not possess the kingdom of God? Do not err: Neither fornicators nor idolaters nor adulterers: Nor the effeminate nor liers with mankind nor thieves nor covetous nor drunkards nor railers nor extortioners shall possess the kingdom of God.

(James Murdock New Testament)  Or do ye not know, that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not mistake; neither whoremongers, nor idol-worshippers, nor adulterers, nor debauchers, nor liers with males,

(Revised Version)  Or know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with men,

(Weymouth New Testament 1912)  Do you not know that unrighteous men will not inherit God’s Kingdom? Cherish no delusion here. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor any who are guilty of unnatural crime,

IKATLO, Mababasa lang ang salitang homosexual sa mga bagong salin ng Biblia.  Karamihan ng mga bagong salin ng Biblia ay pinadali ang mga ginamit na salita upang madaling maintindihan ng mga nagbabasa kahit na hindi na kailanganin ng wastong paliwanag.  Ang danger nga lang sa mga bagong salin ng Biblia hindi ginagamit ang orihinal na salitang ginamit ng mga nagsulat ng Biblia.  Pinadali nila ang pagsasalin ng mga mahihirap na salita at ang inilagay ay yaong kahulugan o kaya’y pakahulugan ng nagsalin mula sa orihinal.  Kaya madalas nawawala ang orihinal na ibig sabihin ng sumulat ng Biblia sa pagnanasa ng mga tagapagsalin na padaliin ang salin alang-alang sa mga nagbabasa ng Biblia.  Sa mga bagong saling ito mababasa natin ang salitang ‘homosexual’ sa I Corinto 6:9-10:

Contemporary English Version, English Majority Text Version, English Standard Version, Good News Bible, God’s Word, International Standard Version, Literal Translation of the Holy Bible, Modern King James Version, New International Version, Ang Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, New Pilipino Version, Ang Bagong Ang Biblia, Amplified Bible at halos lahat ng mga bagong salin ng Biblia na lumalabas ngayon.

IKAAPAT, Hindi magkasundo ang mga tagasalin ng Biblia kung ano nga ba talaga ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa I Corinto 6:9 kaya ang nangyari kaniya-kaniya sila ng salin.

(New International Version) “nor male prostitutes, nor homosexual offender”

(New American Standard Version) “nor effeminate, nor homosexuals”

(The Message) “Those who use and abuse each other, use and abuse sex”

(Amplified Bible) “nor those who participates in homsoexuality”

(New Living Translation) “or are male prostitutes, or practice homosexuality”

(English Standard Version) “nor men who practice homosexuality”

(Contemporary English Version) “pervert or behaves like a homosexual”

(New King James Version) “nor homosexuals, nor sodomites”

(New Century Version) “those who are male prostitutes, or men who have sexual relations with other men”

(Holman Christian Standard Bible) “male prostitutes, homosexuals”

(New International Reader’s Version) “Neither will men who are prostitutes or who commit homosexual acts”

(Today’s New International Version) “nor male prostitutes nor practicing homosexuals”

(Magandang Balita Biblia) “nakikiapid sa kapwa lalake o kapwa babae”

(Ang Salita ng Buhay) “o pumapatol sa kapwa lalaki”

(Biblia ng Sambayanang Pilipino) “mga bastos, mga bakla”

(New Pilipino Version) “nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae”

(Ang Salita ng Dios) “ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki”

Kung papansinin nating mabuti ang mga makabagong salin ng Biblia makikita natin ang pagkakaiba-iba ng kaisipan ng mga tagapagsalin.  Sa ibang salin homosexual, yung iba practicing homosexual, yung iba homosexual offender, yung iba behaves like a homosexual, yung iba effeminate, kawawa naman pala yung mga mahinhin kumilos dahil lang doon pupunta na agad sila sa impierno?  Kawawa naman yung iba kumilos lang ng parang homosexual pupunta na agad sa impierno?  Yung ibang salin inilagay male prostitute, yung iba sodomites, yung iba dinagdagan ng “kapwa babae” para pati mga lesbians kasama na.  Yung iba talagang sobrang laki ng galit “bakla” talaga yung inilagay.  Iba yung male prostitute sa effeminate, iba yung sodomite sa male prostitute, at hindi rin naman porket male prostitute e homosexual na.  Yung iba idinamay na pati kapwa babae para walang lusot, eh ang tanong sa orihinal na Griego meron bang ganon?  Dahil sa pagsasalin nila ng talatang ito lalong gumulo yung talata.  At mas masama yung ibang salin nagdagdag pa ng mga salitang wala sa orihinal, mga salitang hindi isinulat ng orihinal na nagsulat ng sulat na ito.

Ang totoo kasi may dalawang salitang Griego na ginamit si Apostol Pablo na ang nakakaunawa lamang ay siya at ang kaniyang mga sinusulatan.  Kaya ngayon sa pagpipilit na isalin ang Biblia sa paraang mas madaling maunawaan ang pinakamadaling ilagay ay homosexual.  Nguni’t tandaan natin na walang terminong Griego noong panahon ni Apostol Pablo para sa salitang ito kaya tiyak natin na hindi homosexual ang ginamit niya noong isulat niya ito.

IKALIMA, May salin ng Biblia na hindi na isinalin ang mga salitang ito sapagkat mahirap maunawaan, para walang gulo.

(Worldwide English New Testament) Do you not know that bad people will have no part in the kingdom where God rules? Do not be fooled. There are some people who will not have part in that place. They are those who commit adultery of any kind, those who have idols, or steal, or are always wanting more, or talk wrong things about people, or drink plenty of strong drink, or take things by force, or curse.

IKAANIM, Ang orihinal na salitang ginamit ni Apostol Pablo ay MALAKOI at ARSENOKOITES.  Sa Greek New Testament ganito ang nakasulat:

ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται

Ang salitang Griego na MALAKOI (μαλακοὶ) ay nangangahulugang “soft o malambot”  kaya ang ginawa ng ibang nagsalin ng Biblia isinalin nila ang salita bilang EFFEMINATE o kaya MALE PROSTITUTE.  Ang salitang ARSENOKOITAI (ἀρσενοκοῖται) ay nangangahulugang “MALE BED” o “KAMA/ HIGAAN NG LALAKE”.  Kaya ang ginawa ng mga nagsalin dahil mahirap intindihin ginawa nilang SODOMITE, HOMOSEXUAL, HOMOSEXUALITY, HOMOSEXUAL OFFENDER, HOMOSEXUAL PERVERT, NAKIKIPAGTALIK SA KAPWA LALAKI AT KAPWA BABAE at BAKLA.  Masaklap isipin ng dahil sa pagpupumilit na isalin ang dalawang salitang ito ay marami ang pinapunta nila sa impierno kahit na hindi naman talaga ito ang tamang salin kundi ito ay pakahulugan lamang ng mga nagsipagsalin ng Biblia at walang kinalaman si Apostol Pablo.

Ang magiging problema pa lalo ngayon ng mga tagapagsalin ay ang pagdami ng diversity ng ating sexuality.  Halimbawa meron ng gay, lesbian, bisexual, transgender, queer, intersex, bicurious, trippers, pamintang buo, pamintang durog, at napakarami pang iba.  Baka dumating ang panahon ang nakasulat na sa I Corinthians 6:9 ay ang mga gays, lesbians, bisexuals, transgender at iba pa ay hindi magmamana ng kaharian ng Dios.  Nakakatakot na pangitain ito!

IKAPITO, May mga salin ng Biblia na ang ginamit ay ang pinakamalapit sa orihinal na Griego ng salitang MALAKOS at ARENOKOITAI.  Ang MALAKOS ay isinalin nilang “Catamite” o “male prostitute” at ang ASENOKOITAI ay isinalin nilang “Sodomite” o “male temple prostitute”.  At ang ibang salin naman ay nilinaw nila ang I Corinto 6:9 sa pamamagitan ng footnote.

The Jerusalem Bible “nor catamite, nor sodomite”

New Revised Standard Verion “nor male prostitutes, nor sodomites”

NewAmerican Bible footnote on I Corinthians 6:9 ““The Greek word translated as boy prostitutes may refer to catamites, i.e. boys or young men who were kept for the purposes of prostitution, a practice not uncommon in the Greco-Roman world. In Greek mythology this was the function of Ganymede, the “cupbearer of the gods,” whose Latin name was Catamus…”

PANGHULI, Hindi ligtas ang mga salin ng Biblia sa dagdag at bawas.  Kung dito sa bansa natin tuwing election ay may dagdag bawas ang Biblia ay hindi rin ligtas sa dagdag-bawas.  Mismong ang Biblia na ang umamin na ang salita ng Dios ay dadagdagan at babawasan ng mga nagsalin nito.  Sa Jeremias 8:8 ay ganito ang sinasabi:

“Paano ninyo sinasabi, Kami ay pantas, at ang kautusan ng Panginoon ay sumasaamin? Nguni’t, narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga escriba ay sumulat na may kasinungalingan”

Ang mga escriba noong unang panahon ang tagasalin at tagasulat ng salita ng Dios sa mga manuscripts sapagaka’t wala pang imprenta noong araw kaya kailangang isulat.  At sa kanilang pagsusulat may dagdag may bawas at kung minsan may halo pang tsimis, tulad ng ginawa ng mga makabagong escriba o tagapagsalin ng Biblia sa ating panahon.  Kaya mismong ang Biblia na rin ang nagutos sa Aklat ng Pahayag 22:18-19 na:

“Aking sinasaksihan sa bawa’t taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito”

Bahala na ang Dios sa mga taong nagdagdag bawas sa Biblia.  Kaya ang tunay na isyu sa talatang ito ay hindi homosexuality as we know it today.  Hindi rin isyu dito ang loving, committed, responsible, monogamous homosexual relationships.  Ang tunay na isyu dito ay mistranslation ng mga translators at ang isyu ni Apostol Pablo dito ay male prostitution at male temple prostitution na laganap sa kanilang panahon.  Walang nalalaman si Apostol Pablo tungkol sa mga makabagong pag-aaral tungkol sa homosexuality.  Ni wala siyang nalalaman na mayroong homosexuals na nabubuhay ayon sa pag-ibig.  Ang nalalaman lamang niya ay kung ano ang ginagawa ng mga tao noong kaniyang panahon lalo na ang ginagawa ng mga pagano o mga taong sumasamba sa diyos-diyosan at kung papaano nila sinasamba ito.

Ang pagamit ng ibang mga simbahan ng talatang ito ng walang malalimang pagsususri at pag-aaral ay magdudulot ng masamang epekto sa mga taong tinuturuan nito.  At yan na nga ang nangyari sa ating panahon.  Binanatan at patuloy na binabanatan ng mga simbahan ang GLBT community at ginagamit ang talatang ito laban sa kanila ngunit kung susuriing mabuti hindi naman talaga homosexuality ang isyu kundi maling pagsasalin ng Biblia.

Romans 1:26-27

Roma 1:26
Dahil dito’y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita: sapagka’t pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo:

Roma 1:27
At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa’t isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali.

ANG INTERPRETASYON NG IBANG SIMBAHAN

Sinasabi ng ibang mga simbahan na ito daw ang pinakamatibay na talata na nagsasabing ang homosexuality ay isang malaking kasalanan sa Dios.  At kasama din daw ang lesbianism dito sa talatang ito.

ANG MABUTING BALITA PARA SA MGA HOMOSEXUAL

HINDI MGA HOMOSEXUAL ANG TINUTUKOY SA TALATA.  Sapagka’t walang nakasulat sa talata na homosexual ang mga taong tinutukoy.  Ipinaliliwanag ni Apostol Pablo sa talata kung ano ang ginagawa ng mga taong tinutukoy niya sila ay mga lalake at babae na nakikipagtalik sa kapwa babae at lalake nguni’t hindi ibig sabihin na sila ay homosexual agad.  Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga taong ito ay Homosexual.  Maliwanag naman ang talata ang sabi ni Apostol Pablo lalake at babae.  Walang termino sa wikang Griego para sa termino natin ngayong Homosexual.

Ang tanong sino ba ang mga taong tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang ito? Sa Roma 1:20-24 ganito ang sinabi ni Apostol Pablo:

“Sapagka’t ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila’y walang madahilan: Sapagka’t kahit kilala nila ang Dios, siya’y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.”

Ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa Roma 1:26-27 ay yaong mga lalake at babae na sumasamba sa diyos-diyosan ayon sa Roma 1:20-23.  Na dahil sa kanilang pagsamba sa diyos-diyosan sila ay nakikipagtalik sa kapwa nila lalake at kapwa nila babae.  Talaga nga bang ang mga taong tinutukoy dito ay mga pagano o mga taong sumasamba sa diyos-diyosan?  Sa isang aklat Protestante na isinulat ni Meryll C. Tenney na may pamagat na Handy Dictionary of the Bible (1995) sa pahina 149 ganito ang sinasabi:

“SODOMY (male temple prostitute) unnatural sexual perversion  for which Sodom became noted (Genesis 19:5).  Forbidden by law (Deut. 23:17); fastened itself upon Israel (I Kings 14:24); and ancient heathen world (Romans 1:26f); practiced even in the temple (II Kings 23:7)…”

Maliwanag ang sinasabi ng isang Protestante at tiyak anti-homosexual author na si Meryll C. Tenney na ang mga taong tinutukoy sa Roma 1:26 ay mga MALE TEMPLE PROSTITUTE.  Hindi po mga naturally born homosexuals.  Hindi po mga homosexuals in a loving, committed, responsibile, monogamous homosexual relationships.

Ang aklat na Handy Dictionary of the Bible ay hindi namin aklat.  Hindi kami ang nagsulat nito.  At hindi rin namin member si Meryll C. Tenney.  Nguni’t ayon sa kaniyang pag-aaral ang tinutukoy sa talatang ito ay mga Male Temple Prostitutes.  Ano ba ang ginagawa ng isang Male Temple Prostitute noong panahon ng Biblia?  Hayaan nating ang mga anti-homosexual na mga aklat ang magpatotoo kung ano ang ginagawa ng isang male temple prostitute.  Sa Smith’s Bible Dictionary ganito ang paliwanag:

“Sod’omites, The. This word does not denote the inhabitants of Sodom; but it is employed in the Authorized Version of the Old Testament, for those who practiced, as a religious rite, the abominable and unnatural vice, from which the inhabitants of Sodom and Gomorrah have derived their lasting infamy.”

Sinasabi dito na ang mga Sodomites o Male Temple Prostitute ay hindi yung mga naninirahan sa Sodom kundi yung mga tao na gumagawa ng homosexual acts as a religious rite!  Hindi nila ginagawa ang homosexual acts dahil sa sila ay naturally born homosexuals or in a committed relationship.  Ginagawa nila ito dahil ito ay isang religious rite na sinusunod nila bilang pagsamba sa kanilang mga diyos-diyosan.  Sa Fausset’s Bible Dictionary ganito rin ang nakasulat:

“Sodomites  Not inhabitants of Sodom, but those “devoted” (qedeeshim) to unnatural lust in Ashtoreth’s honour, as a religious rite! (Deu_23:17; 1Ki_14:24; 2Ki_23:7; Job_36:14 ) There were women similarly “desecrated” to lust as a religious rite (Gen_38:21-22; Hos_4:14; translated 1Ki_22:38), “the dogs licked his blood while the ‘harlots’ (zonot) were bathing in the pool” early in the morning, as their custom was. So Septuagint.”

Sa Lumang Tipan ginagawa ng mga male temple prostitute ang ganitong homosexual act bilang pagsamba kay Ashtoreth.  Sa Bagong Tipan sa panahon ni Apostol Pablo nagpatuloy ang ganitong paniniwala ng mga pagano at ang kanila namang sinasamba sa pammagitan ng homosexual act ay ang mga diyos-diyosan ng mga Romano.  At ito ang mga taong tinutukoy ni Apostol Pablo.

Ang isyu ni Apostol Pablo sa buong kabanata ng Romans 1 ay tungkol sa Idolatry o sa pagsamba sa mga diyos-diyosan at ano ang mga naging bunga ng kasalanang ito sa mga taong sumasamba sa diyos-diyosan at tinanggihan ang tunay na Dios.  Ang mga taong sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi mga naturally born homosexuals,  hindi rin mga homosexuals in a loving, committed, responsible, monogamous realtionships.  Ang tinutukoy niya ay mga heterosexuals o mga straight na lalake at babae na dahil sa kanilang pagsamba sa kanilang mga kinikilalang diyos-diyosan ay iniwan nila kung ano ang natural sa kanila.

Ang natural para sa isang heterosexual ay ang makipagtalik sa isang heterosexual.  Ibig sabihin ang attraction nila ay sa oposite sex.  Pero dahil sa kanilang paniniwalang pagano at pagsamba sa diyos-diyosan kahit na sila ay mga naturally born heterosexual they engaged in a homosexual act as a religious practice or as a religious rite.  Hindi dahil sa sila ay mga naturally born homosexual.  At ito ay talagang kasalanan sa kanila sapagka’t hindi ito natural sa kanila bilang isang heterosexual.

Ang natural para sa isang homosexual ay ang makipagtalik sa isang homosexual din.  Ibig sabihin ang attraction nila ay nasa same sex.  Pero hindi sila ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa talata kung masusi nating babasahin ang context ng kaniyang sulat sa unang kabanata ng Roma.  Kaya ang malaking isyu sa talatang ito ay hindi homosexuality as we know it today or as defined by science today, kundi ang isyu ay IDOLATRY.

LEVITICUS 18:22 AT 20:13 ang tamang interpretation

Sinasabi ng maraming simbahan ngayon na ang Leviticus 18:22 at Leviticus 20:13 ay isang matinding condemnation tungkol sa homosexuality.  Uulitin ko lang po na ang salitang homosexual at homosexuality ay walang katumbas na wikang Hebreo o Griego na siyang original na wikang ginamit sa pagsulat ng Biblia.  At yung pagkaunawa natin ngayon tungkol sa homosexuality, sexuality at gender identity ay hindi pagkakaunawa noong panahong isulat ang Biblia.  Kaya nagmamakaawa ako na itigil na natin ang kamangmangang laganap sa maraming simbahan.

1. NAMIMILI NG TALATA ANG MGA SIMBAHAN NGAYON NG SUSUNDIN NILANG TALATA LALO NA KUNG HOMOSEXUALITY ANG USAPIN.

Madalas gamitin ng mga simbahan ngayon ang mga talatang ito at ang paborito pa nga nila ay ang saling english.  Pero kapag tinanong mo sila kung lahat ba ng utos sa Leviticus ay dapat sundin ang sagot nila hindi.  Pero kapag Leviticus 18:22 at 20:13 dapat sundin.  So maliwanag na namimili ang mga simbahan ngayon ng mga talatang gusto nilang sundin at applicable sa kanilang mga paniniwala.  Naghahanap sila ng mga supporting verses kahit hindi naman tama sa context.

2. MAHIRAP TALAGA KAPAG SALIN LANG ANG BABASAHIN MO AT HINDI MO BABASAHIN ANG ORIHINAL NA WIKANG GINAMIT SA PAGSULAT NG BIBLIA.

Lev 18:22 (KJV)  “Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.

Lev 20:13 (KJV) “If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.”

Alam po ninyo sa orihinal na Hebreong Biblia ang salitang ABOMINATION ay TOWEBAH na ang ibig sabihin ay IDOL WORSHIP, AN IDOL, IDOLATRY.  Sa madaling salita kapag sa original mo babasahin ang ibig sabihin ay kapag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa kaniyang kapwa lalaki sila ay sumasamba sa diyos-diyosan.  IDOLATRY ang issue sa dalawang talatang ito at hindi loving, committed, responsible, monogamous homosexual relationship ang issue.  Ni hindi rin gender, hindi rin sexuality ang usapin dito kundi IDOL WORSHIP.

3. NAKALIMUTAN NILANG BASAHIN ANG LEVITICUS 15:18.

“When a man has sexual intercourse with a woman and has an emission of semen, they must wash themselves. They will be unclean until evening…”

O sa leviticus din pala marumi din sa harapan ng Dios ang sexual intercourse ng lalake at babae ang tanong bakit kayo nagmamalinis? Banat kayo ng banat sa homosexual intercourse using leviticus tapos ito hindi niyo binabasa?

Sa orihinal na wikang Hebreo ang salitang UNCLEAN ay TAME na ang ibig sabihin ayon sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries Hebrew word Number H2930 ay “TO BE FOUL, ESPECIALLY IN CEREMONIAL OR MORAL SENSE, CONTAMINATED, DEFILED, POLUTE”.  So kung orihinal na Biblia Hebreo ang tatanungin sino ngayon ang malinis?  Maliwanag din sa Leviticus na ang sex sa pagitan ng lalake at babae ay UNCLEAN, marumi at hindi lang marumi ceremonially ayon sa orihinal kundi marumi din morally.  Kapag ang batas ng Leviticus ang susundin natin. Ang tanong papayag kaya sila na ang sexual intercourse nila ay marumi din sa harap ng Dios?  Ang sagot? hindi so maliwanag namimili sila ng mga talatang gusto nilang sundin at itatapon ang ibang mga talata na hindi nila feel.

Kaya sa lahat ng aming mga kaibigan sa ibang mga simbahan, pag-aralan niyo munang mabuti ang mga talatang ibabato niyo sa amin.  Pakibasa sa orihinal na Hebreo at Griego at doon po tayo magusap.  Huwag tayong manatili sa salin lamang sa Filipino o English talagang maliligaw tayo kapag ganyan.  Ang buong akala natin ay tama tayo at ang ibang tao ang mali.  Sincere tayo sa ating ginagawa sa pagaaakalang tama ang salin na ating binabasa.  Kapag mali ang salin, mali ang paniniwalan mo, kapag mali ang paniniwala mo mali din ang ituturo mo sa tao.  Kaya kung ang doktrina mo ay nagdadala sa tao upang lumayo sa Dios magisip ka kung tama ang doktrina mo pero kung ang doktrina mo ay naglalapit ng tao sa Dios yan ang TAMANG THEOLOGY!

Ibang angulo sa istorya ng Sodoma at Gomora

Naibahagi ko na sa inyong lahat ang ibat-ibang interpretasyon ng mga manunulat ng Biblia tungkol sa istoryang ito at sa totoo lang hindi pa natin masyadong nahahalukay ang istoryang ito. Kung gayon ating balikan ulit ang istorya at tignan natin sa ibang mga angulo upang maipakita natin na talagang hindi homosexuality ang kasalanan ng mga tao sa Sodoma at Gomora.

1. NAKALIMUTAN NG MARAMING SIMBAHAN NGAYON NA ANG MGA BISITA AY MGA ANGHEL. Genesis 19:1

“At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma, nang nagtatakip silim; at si Lot ay nakaupo sa pintuang-bayan ng Sodoma: at sila’y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila; at iniyukod ang mukha sa lupa…”

Nakalimutan talaga ng ibang mga simbahan na ang mga bisita ni Lot ay mga anghel at hindi tao.  Paanong magkakaroon ngayon ng kasong homosexual gayong ang mga pinagpaplanuhang gahasain di umano ay hindi mga tao kundi mga anghel.

2. INALAY NI LOT ANG KANIYANG MGA ANAK NA BABAE. Genesis 19:8

“Look, I have two daughters who are still virgins. Let me bring them out to you, and you can do whatever you want with them. But don’t do anything to these men; they are guests in my house, and I must protect them.”

Parang tanga naman si Lot na kung alam niyang mga bakla ang kausap niya at naniniwala siyang mga bakla ang mga ito bakit naman babae pa ang ihahain niya sa kanila? Nakakatawa nga ang istorya na para bang ipinamimigay na ni Lot ang kaniyang mga anak para gahasain ng mga lalaki.

3. MAY KAPAREHONG ISTORYA ANG SODOMA AT GOMORA SA HUKOM 19: 22

“While they were enjoying themselves, some worthless men from the city surrounded the house and pounded on the door. They told the old man, the owner of the house, “Bring out the man who came to your house so that we can have sex with him.”

Yan ang sabi sa ibang salin ng Biblia.  Pero kapag tinignan natin sa ibang salin ng Biblia ganito ang nakasulat diyan halimbawa sa King James Version:

“Now as they were making their hearts merry, behold, the men of the city, certain sons of Belial, beset the house round about, and beat at the door, and spake to the master of the house, the old man, saying, Bring forth the man that came into thine house, that we may know him…”

Magtataka ka bakit sa ibang salin “to have sex” sa ibang salin “to know”.  Eh ano ba talaga ang dahilan at pinalibutan ang bahay ayon mismo doon sa lalake na diumanoy gagahasain ng ibang mga lalake? Sa Hukom 20:5 ganito ang sumbong ng lalake sa mga Israelita:

“At bumangon ang mga lalake sa Gabaa laban sa akin, at kinubkob ang bahay sa palibot laban sa akin nang kinagabihan; ako’y kanilang pinagakalaang patayin, at kanilang dinahas ang aking babae, at siya’y namatay…”

So ang liwanag ng sumbong ng lalaki sa storyang ito.  Kaya pinalibutan ang bahay na tinutuluyan niya ay hindi para gahasain siya kundi para PATAYIN siya.  Gets niyo? Kaya malamang pareho ang kasong ito sa Sodoma at Gomora.  Walang intensiyong gahasain ang mga anghel kundi gusto nilang makilala ang mga anghel na bisita ni Lot upang PATAYIN.

4. ANG ORIGINAL HEBREW NG GENESIS 19:7 AY NAGSASABING PAGPATAY TALAGA ANG INTENTION NG MGA KALABAN NI LOT.

“He said to them, “Friends, I beg you, don’t do such a wicked thing…”

Ang salitang WICKED sa talatang ito ayon sa Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries ay RAWAH na ang ibig sabihin ay “TO SPOIL BY BREAKING INTO PIECES, TO PUNISH, TO BREAK”.  Kaya ayon kay Lot sa orihinal na Hebreong Biblia talagang gusto nilang pagpira-pirasuhin at parusahan ang mga bisita niyang anghel at hindi para gahasain sila.  Kaya ang tamang salin ng Genesis 19:5 ay MAKILALA at hindi TO HAVE SEX.

Nagtataka ako sa mga simbahan ngayon kung bakit hindi nila makita ang ibang angulo ng istoryang ito at ipinagpipilitang HOMOSEXUALITY.  Eh noong isulat ang Genesis eh wala pang salitang HOMOSEXUALITY.  Ni pati yung pagkakaunawa natin ngayon sa homosexuality ay hindi pagkakaunawa noong panahong iyon.  Kaya marami talaga ngayong mga simbahan na OUT OF CONTEXT sa pagamit ng Biblia.  At dahil out of context nagbunga ito ng homophobia at discrimination sa maraming tao.  Kaya sana may napulot kayong ibang perspective o ibang pagtingin sa istoryang ito.  Hindi po ako nakikipagtalo kaninuman kundi nagbabahagi lang ng kaunting kaalaman. Pagpalain kayo ng Panginoon.

Sodoma at Gomora ang tunay na istorya

ANG INTERPRETASYON NG MGA SIMBAHAN NGAYON

Sinasabi ng mga iba’t-ibang simbahan sa ngayon na ang mga bayan daw ng Sodoma at Gomora ay winasak ng Dios sapagka’t ang mga nakatira daw sa bayang yaon ay pawang mga homosexual. Kaya isang malaking kasalanan daw sa Dios ang homosexuality. Matatagpuan natin ang kwento ng pagkawasak ng mga bayang ito sa Aklat ng Genesis 19:1-35.

ANG INTERPRETASYON NI PROPETA EZEKIEL

Ipinalista ng Dios kay propeta Ezekiel ang mga naging kasalanan ng bayan ng Sodoma. Tiganan natin kung kasama sa listahan ang homosexuality. Sa Ezekiel 16:49 – 50 (Ang Biblia) ay ganito ang nasusulat:

“Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma; kapalaluan, kayamuan sa tinapay, at ang malabis na kapahingahan ay nasa kaniya at sa kaniyang mga anak na babae; at hindi man niya pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan. At sila’y palalo at gumawa ng kasuklamsuklam sa harap ko: kaya’t aking inalis sila, ayon sa aking minagaling…”

Ayon kay Propeta Ezekiel sinabi ng Dios sa kaniya na ang kasalanan ng Sodoma ay kapalaluan (kayabangan o pagmamataas), kayamuan sa tinapay (katakawan), malabis na kapahingahan (katamaran), hindi pinalakas ang mga kamay ng dukha at nangangailangan (hindi tumutulong sa kapwa), palalo (kayabanagan o pagmamataas), kasuklam-suklam (Hebreo ay TOWEBAH o pagsamba sa diyos-diyosan). Kaya aking INALIS sila ito ang sinabi ng Dios kay propeta Ezekiel. Wala po tayong mababasa sa buong aklat ni propeta Ezekiel na ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay homosexuality.

Ngayon sino po ba ang dapat nating paniwalaan? Ang Dios na nagsalita kay propeta Ezekiel? o ang interpretasyon at tsismis na ikinalat ng mga simbahan sa ating panahon?

ANG INTERPRETASYON NI PROPETA AMOS

Muling nagsalita ang Dios sa pamamagitan ni Propeta Amos tungkol sa bayan ng Sodoma. Sinabi rin ng Dios kay propeta Amos ang isang katotohanan patungkol sa pagkakagiba o pagkawasak ng Sodoma. Sa Aklat ni Propeta Amos 4:11 (Ang Biblia) ganito ang nasusulat:

“Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya nang ibuwal ng Dios ang Sodoma at Gomorra, at kayo’y naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy: gayon ma’y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon…”

Niliwanag na muli ng Dios ang dahilan kung bakit niya winasak, ibinuwal o sa lengwahe natin ngayon ay pinasabog ng Dios ang mga bayang ito, sapagka’t ayaw manumbalik ng mga bayang ito sa pagsamba sa tunay na Dios. Kaya sila ay ibinuwal ng Dios. Muli walang sinabi ang Dios kay propeta Amos na winasak ang mga bayang ito ng dahil sa homosexuality. Sino ngayon ang dapat po nating paniwalaan ang Dios na nagsalita kay propeta Amos? o ang interpretasyon ng mga simbahan sa ating panahon? Kayo na po ang humusga.

ANG INTERPRETASYON NI PROPETA ZEPHANIAS

Sa kasaysayan ng Lumang Tipan naging paulit-ulit ang Dios sa pagbibigay diin patungkol sa pagkawasak ng Sodoma at Gomorah bilang halimbawa sa mga bayan o bansang kapareho nila ang kasalanan. Sa Aklat ni Propeta Zephanias 2:8-9 (Ang Biblia) ganito ang nasusulat:

“Aking narinig ang panunungayaw ng Moab, at ang pagapi ng mga anak ni Ammon, na kanilang ipinanungayaw sa aking bayan, at nagmalaki sila ng kanilang sarili laban sa kanilang hangganan. Buhay nga ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel, Walang pagsalang ang Moab ay magiging parang Sodoma, at ang mga anak ni Ammon ay parang Gomorra, pag-aari na mga dawag, at lubak na asin, at isang pagkasira sa tanang panahon: sila’y sasamsamin ng nalabi sa aking bayan, at sila’y mamanahin ng nalabi sa aking bansa…”

Niliwanag mismo ng Dios na ang pagmamataas laban sa kaniya at sa kaniyang piniling bayan ay mapaparusahan katulad ng Sodoma at Gomorra. Ang ibig sabihin kaya winasak ng Dios ang Sodoma at Gomorra ay dahil na rin sa kanilang pagmamataas laban sa tunay na Dios. Muli walang sinabi ang Dios na homosexuality ang kasalanan nila kaya sila winasak ng Dios. Kanino tayo maniniwala ngayon? sa Dios na nagsalita kay Propeta Amos? o sa interprestasyon ng mga simbahan sa ating panahon?

ANG INTERPRETASYON NI APOSTOL PEDRO

Sumulat si Apostol Pedro ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Binanggit niyang muli ang tungkol sa Sodoma at Gomorra. Homosexuality nanaman ba ang kanilang kasalanan? tunghayan natin sa Ikalawang Sulat ni Apostol Pedro sa 2:6-7 (Ang Biblia) ganito ang ating mababasa:

“At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra na pinapaging abo, nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama (Greek: ASEBEO) : At iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahahapis sa mahahalay (Greek: ASELGEIA) na pamumuhay ng masasama (Greek:ATHESMOS)…”

Sinasabi ng ilang simbahan sa ngayon na ang II Pedro 2:6 daw ang pinaka matibay na ebidensiya laban sa homosexuality bilang kasalanan ng Sodoma at Gomorra. Tandaan po natin na ang binabasa po nating mga Biblia ngayon ay salin po lamang. Hindi po ito ang orihinal na Biblia. Ang Bagong Tipan po ng Biblia ay naisulat sa wikang Greigo o Greek. Kaya kung nais po nating maunawaan talaga ang tunay na kahulugan ng sumulat ng Biblia kailangang pag-aralan natin ang unang wika na ginamit sa pagsulat ng Biblia.

Kaya sa talatang nasa itaas nilagyan ko ng mga salitang Griego ang mga salitang Tagalog na may underline upang maunawaan nating mabuti ang talata at nang hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga haka-haka o pala-palagay ng sinuman. Ang unang salitang MASAMA ayon kay Apostol Pedro sa wikang Griego ay ASEBEO na ang kahulugan ay “irreverent” (walang pagalang, hindi marunong gumalang, walang iginagalang), “impious” (walang pagalang sa Dios), “wicked” (kasamaan), “ungodly” (hindi tinatanggap ang Dios o hindi naniniwalang may Dios).

Ang salitang MAHAHALAY ayon kay Apostol Pedro sa wikang Griego ay ASELGEIA na ang ibig sabihin ay “licentiousness” (immoral, walang kinikilalang batas), “filthy” (marumi),”lasciviousness” (kalibugan), at “wantoness” (malisyosong pag atake, kawalang pag-galang sa karapatang pan-tao). Ang ikalawang salitang MASAMA ayon sa talat sa wikang Griego ay ATHESMOS na ang ibig sabihin ay “lawless” (walang batas o hindi kumikilala sa batas) at “criminal” (gumagawa ng crimen o labag sa batas). Maliwanag mismo sa orihinal na wikang Griego na wala namang anumang isyu ng homosexuality sa talatang ito. Walang terminong Griego para sa salitang homosexual o homosexuality at alam ito ng lahat ng mga nag-aaral ng Biblia sa mga seminaryo.

Kung ang talatang ito ay gagamitin laban sa homosexuality ito ay isang mahinang batayan sapagaka’t ito ay pawang interpretasyon lamang at hindi mababasang verbatim kahit sa orihinal na Griego. Ngayon, kanino tayo dapat maniwala? sa orihinal na pagkakasulat ng Biblia? sa salin ng paborito mong Biblia? o sa interpretasyon ng paborito mong simbahan?

ANG INTERPRETASYON NI APOSTOL JUDAS TADEO

Isa pa rin sa ginagamit ng ibang simbahan para sabihin na ang kasalanan ng Sodoma at Gomorra ay homosexuality ay ang isinulat ni Apostol Judas Tadeo. Sa kaniyang sulat sa talatang 7 (Ang Biblia) ay ganito ang ating matutunghayan:

“Gayon din ang Sodoma at Gomorra, at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid (Greek: EKPORNEUO) at sa pagsunod sa ibang laman (Greek: HETEROS SARX), ay inilagay na pinaka halimbawa, na sila’y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan…”

Sinasabi ng ibang mga simbahan ngayon na ang tinutukoy daw ditong pakikiapid ay ang pakikiapid sa kapwa lalake. Pero interpretasyon lang nila iyon sa talata pero wala naman tayong nabasang ganoon. Ang nakasulat po ay maliwanag na “pagpapakabuyo sa pakikiapid” hindi po nakasulat na “pagpapakabuyo sa pakikiapid sa kapwa lalake”. Huwag nating dagdagan ang Biblia mga kapatid. Yung wala sa Biblia wag po nating ilagay. At hayaan nating ang Biblia mismo ang maginterpret sa kaniyang sarili. Sa orihinal na Griego ang salitang PAKIKIAPID sa talatang ito ay EKPORNEUO na ang ibig sabihin ay “to be utterly unchaste”, “to give onself over to fornication”. Ano ba ang ibig sabihin ng fornication?

Ayon sa dictionary.com ang fornication ay nangangahulugang voluntaryong pakikipagtalik ng walang kasal, o pagtatalik sa pagitan ng dalawang taong hindi kasal. Naku mukhang uso ito noong panahon ng Sodoma at Gomorra at usong-uso rin ngayon sa panahon natin. Lumilitaw ngayon sa orihinal na Griego na ang isa sa kasalanan ng Sodoma at Gomorra ay ang pagpapakabuyo sa pakikipagtalik ng walang kasal! Kung ang simbahan niyo ang tatanungin mukhang mas maraming membro niyo ang gumagawa nito? hmmmm!!! Sinasabi ng iba na ang salitang IBANG LAMAN sa talatang ito ay tumutukoy daw sa homosexuality.

Sa orihinal na Griego ang salitang ito ay HETEROS SARX. Ang salitang HETEROS sa Greigo ay nangangahulugang “strange”, “different”, “altered”. At ang salitang SARX sa Griego ay nangangahulugang “human flesh”. Kung homosexuality ang kasalanan dito dapat ang ginamit sa wikang Griego ay HOMO at hindi HETERO. Ngunit sa orihinal na Griego ang ginamit ay HETERO hindi HOMO. Ibig sabihin lang po na ang tinutukoy dito sa talata ay hindi parehong laman ng tao kundi ibang laman ng tao o sabihin na nating strange flesh, different flesh an altered flesh. Maaaring ang tinutukoy dito ni Apostol Judas Tadeo na strange flesh, different flesh o altered flesh ay ang anak ng mga tao at anak ng mga Anghel na pawang nakasulat sa Genesis 6:1-6. Na kung saan ang mga Anghel ay nagsikuha ng mga magagandang babae at sila’y nagkaanak ng mga higante.

Maliwanag na walang kinalaman si Apostol Judas Tadeo sa interpretasyon ng mga simbahan ngayon tungkol sa kaniyang isinulat. Walang sinasabi si Apostol Tadeo na homosexuality ang kasalanan ng Sodoma at Gomorra kung kaya’t ito ay winasak ng Dios. Kanino tayo ngayon maniniwala? sa orihinal na isinulat ni Apostol Judas Tadeo? o sa makabagong interprestasyon ng mga simbahan sa ating panahon?

ANG INTERPRETASYON NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO

Sa maraming pagkakataon ang ating Panginoong Jesus ay palaging nangangaral sa bayan ng Israel patungkol sa sasapitin ng mga taong hindi magbabalik-loob sa Dios. At sa kaniyang mga pangangaral palagi rin niyang nababanggit ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra. Ang tanong ay kung siya mismo ang ating tatanungin homosexuality nga ba ang kasalanan nila o may iba pa silang kasalanan? Hayaan po natin na mismong ang ating Panginoong Jesus ang sa atin ay magturo. Sa isang talata ng Aklat ni Mateo 10:15 (Ang Biblia) ganito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus:

“Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomorra sa araw ng paghuhukom, kay sa bayang yaon..”

Sa talatang ito walang sinasabi ang ating Panginoong Jesus na ang kasalanan ng Sodoma at Gomorra ay homosexuality. Sinasabi niya dito sa talatang ito na ang mga bayan na hindi magsisisi ngayon at hindi magbabalik-loob sa Dios ay mas mapagpapaumanhinan o mas may pagkakataong mapatawad kaysa sa Sodoma at Gomorra sa araw ng paghuhukom. Ang ganitong mga pangungusap ng ating Panginoong Jesus ay kaniyang inulit-ulit sa Mateo 11:23 – 24 at Lukas 10:11. Sa Lukas 17:28-29 ay ganito ang karagdagang pagtuturo ng ating Panginoon:

“Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nagsisibili, sila’y nangagbibili, sila’y nangagtatanim, sila’y nangagtatayo ng bahay.Datapuwa’t nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat..”

Sa talatang ito ay binigyang diin ng ating Panginoong Jesus na ang mga tao sa panahon ni Lot ay walang panahon sa Dios sa dami ng kanilang mga ginagawa. Silay nagsisikain, nagiinuman, nagnenegosyo, nagtatanim at nagtatayo ng kanilang mga bahay, sa madaling salita silang lahat ay BUSY. Hanggang sa dumating ang delubyo sa kanilang lahat ng wasakin ng Dios ang kanilang mga kainan, negosyo at mga bahay. Muli walang sinabi ang ating Panginoong Jesus na ang kasalanan ng mga bayang ito ay homosexuality. Kayo na ang magisip at humusga kung kaninong interpretasyon tayo maniniwala. Kung sa turo mismo ng ating Panginoong Jesus o sa makabagong interpretasyon ng ating mga simbahan sa ngayon.

ANG ISTORYANG HINDI SINASABI SA ATIN

Ipinagbabawal sa Biblia ang incest o ang pagtatalik ng kapamilya (Leviticus 18:6-20). Nguni’t nilasing ng mga anak na babae ang kanilang amang si Lot at nakipagtalik sila sa kanilang sariling ama (Genesis 18:30-38). Bakit hindi sinasabi sa mga simbahan ang kasunod na istorya? Bakit hindi itinuturo sa mga bata sa sunday school ng mga protestante ang kasunod na istorya? Bakit homosexuality ang tinitira nila sa Genesis 19 samantalang wala namang matibay na ebidensiya laban dito at isang malaking tsismis lang ang ikinalat ng mga simbahan? Para lang ba mapagtakpan ang kasalanan ni Lot at ng kaniyang dalawang anak na babae? O sadyang namimili lang talaga ang mga simbahan ngayon ng gusto nilang ituro sa mga tao at ang mga ibang nakakadiring mga kasalanan ng mga tao sa Biblia ay hindi natin sinasabi sa ating mga tinuturuan? Siguro sasabihin ng iba na sa panahon nila pwede yun pero sa panahon natin hindi na pwede. Ibig pa lang sabihin pwedeng baguhin ang mga aral sa Biblia? Aaminin ba ng mga simbahan sa ngayon na pwede pa lang baguhin ang mga batas sa Biblia depende sa panahon? Kayo na ang humusga.

Unang Debate sa Umaga

Hala nagising ako ngayon kasi may nakikipagdebate sa akin tungkol sa same sex holy union, nakakatuwa naputol tuloy ang tulog ko mga kaibigan ko, ang lamig pa rin sa baguio, anyway ang sabi niya, saan ko daw mababasa sa bible na pwedeng ikasal ang mga lalake sa lalake at babae sa babae? ang sagot ko naman saan mo mababasa sa Bible na gumawa ng seremoniya ng kasal ang Dios sa pagitan ng lalake at babae?

Sumagot ang aking kadebate ang sabi niya eh saan ko daw mababasa ang seremoniya ng kasal ng lalake sa lalake at babae sa babae? ang sabi ko sa kaniya sagutin mo muna ang una kong tanong bago ko sagutin ang tanong mo, ang sabi ko pa, saan mo mababasa na si Jesus nagkasal ng lalake at babae? at saan mo din mababasa ang mga apostol nagkasal ng lalake at babae? sige basahin mo sa akin.

Ang sabi ko eh, article 3 section 5 may freedom of religion ang lahat ng pilipino, we respect your beliefs respect our beliefs too, ngayon kung hindi niyo kayang irespeto ang beliefs namen problema niyo yan hindi namin yan problema, at hindi niyo rin kami pwedeng diktahan kung ano ang dapat naming paniwalaan at hindi gets moh?

Ang sagot ng aking kadebate, I know that but always remember that even a thousand times na magbigay ng freedom ang phil government about religion pero ang batas ng Dios ay hindi magbabago read ! Corinthians 6:9-10, ang sagot ko naman kapatid basahin mo muna sa original Greek Bible ang talatang iyan bago tayo magtalo kasi mali ang translation ng bible na binabasa mo, read Jeremiah 8:8.

Natawa ako sa sumunod na sagot ng aking kadebate ang sabi niya, Bakit Dios ba ang nagtatag ng inyong relihiyon? Kung Dios ang nagtatag niyan aanib ako sa inyo. ang sagot ko bakit Dios din ba ang nagtatag ng relihiyon niyo? ang sagot niya ay OO, Dios, noong 33 AD sa Jerusalem, reference world history by O Brien p 138, world history by webster p.211. sa iyo dba si Troy Perry noong 1968 eh anu siya Dios?

Sumagot ulit ako, hahahahha world history batayan mo eh sino namang nagsabi sayo na mcc ako? dati akong pastor ng mccph ngayon ako ay nagseserve sa CUC at CDOS na bahagi ng Independent/ Old Catholic Churches, kanina bible ka ng bible ngayon bigla mo akong babasahan ng world history bilang batayan nakakatawa, hindi na siya sumagot kanina ang tapang-tapang niya.

Mga kapatid kong LGBT its time na magbasa tayo ng Biblia at mag-aaral kasi ito ang laging ibinabato sa atin, patunayan natin sa kanila na hindi lang sila ang marunong sa Biblia, akala nitong kadebate ko eh bobo sa Biblia ang kausap niya, helloooo ang aga-aga hindi pa nga ako nagmumumog!!!! nakikipagdebate na sa akin, Halleluyah purihin ang Dios na Buhay!!!

END RELIGIOUS BIGOTRY NOW

The Christian United Church and the Catholic Diocese of One Spirit is joining the Metropolitan Community Churches in the Philippines to end the bigotry of other “Christian Churches”.

A Message from Ptr. Myke Sotero of MCC- Metro Baguio

The Metropolitan Community Church of Metro Baguio (MCCMB) strongly condemns the hateful and malicious slander made by a Roman Catholic Bishop against us and the LGBT community. We will not be cowed and bullied by a Goliath acting like God and inquisitioner and who has no monopoly over religion, God and morality.

We deplore the incompitence and ignorance of church leaders who calls us a “mental disorder” for it is medical fact that homosexuality is not a disease or an illness that can be cured. It has been delisted from the list of mental disorder by all leading international phychological associations since 1973. We will not accept your pity but would rather preffer to give it back to the poor bishop who, in his old age, has not learned how to show Christ-like compassion and love. May we remind him that hate and prejudice is not a good moral value nor a family value. We,. faith-based LGBT organizations dare the church to stop bearing false witness against us and itself by making true it’s claims that they don’t discriminate LGBTs by allowing openly out homosexual seminarians in their seminaries who are committed to a celibate life. We even dare the hypocrites of the CBCP to declare their total support for the passing of HB 1483 or Anti-Discrimination Bill forwarded by Rep. Teddy Casino, if their claims are true. In Catholic schools, we were taught that liars will go to hell.

We planned this mass holy union of LGBT couples just for the 5th Baguio LGBT pride event this June. We originally said that this is just a one-time event. But after the CBCP gave us this opportunity to be recognized through the fabulous publicity this has caused, we are now flooded by request for holy unions around the country mainly coming from the Roman Catholic faithfuls. We cannot turn these LGBT children of God down. We therefore intend to duplicate this joyful event accross the nation starting from Luzon, Metro Manila, Cavite,down to the visayas and Mindanao. We shall continue to officiate same-sex holy unions as authorized by our respective members of our congregations, duly protected and guaranteed by the bill of rights under the Philippine constitution.

END SPIRITUAL VIOLENCE!
STOP THE HYPOCRICY AND CBCP BIGOTRY!
EQUALITY NOW!